Giften

Om een goed Feest te organiseren en de kosten laag te houden voor de mensen die minder te besteden hebben zijn uw giften meer dan welkom. Daarnaast willen we graag adverteren in diverse bladen om meer bekendheid te geven aan Gods Feest. Wij wil u vragen om de kosten van het Feest met ons mee te dragen.

Kunt u iets missen dan kunt u uw giften overmaken op:

Gironummer 1573001 t.n.v. Stichting Mo’adim te Dokkum.
IBAN: NL90INGB0001573001 BIC:INGBNL2A