Feestdata

781/5782 2021

Algemene Tijd datum Bijbelse datum Feesten
do 14 januari 1 Sjewat Nieuwe maan van de maand Sjewat
sab 13 februari 1 Adar Nieuwe maan van de maand Adar
zo 26 februari 14 Adar Poerim (Lotenfeest)
Uitroeier van Gods Volk overwonnen.
zo 14 maart 1 Nisan Nieuwe maan van de maand Nisan, Bijbels Nieuwjaar.
sab 27 maart 14 Nisan Pesach (Pascha) Sterven van het lam in Egypte, voorbijgaan van de doodsengel. Het sterven van Het Lam, Jesjoea Messias.
zo 28 maart t/m 3 april 15 – 21 Nisan Ongezuurdebrodenfeest (Chag Matsot). Feest van de Uittocht uit Egypte, uit de zondige wereld. Feest van de opstanding van Jesjoea, van levensheiliging, heilige wandel, ongezuurd zijn.
zo 29 maart 16 Nisan Beweeggarvedag. (Jom et-Omer hatnoefah) Nieuwe oogst, oogst van de eerstelingen. Jesjoea stelt Zich voor aan de Vader, en verschijnt aan de leerlingen. Eerste dag omertelling.
di 13 april 1 Ijar Nieuwe maan van de maand Ijar
wo 12 mei 1 Sivan Nieuwe maan van de maand Siwan
zo 16 mei 6 Sivan Wekenfeest (Chag haSjawoeot) Feest der Eerstelingen, 50e dag omertelling, Pinksteren, Overhandiging van de 10 woorden bij de Sinaï. Uitstorting van de Heilige Geest. De eerste oogst (tarwe, gelovigen). Bewegen van de twee broden.
vr 11 juni 1 Tammoez Nieuwe maan van de maand Tammoez.
za 10 juli 1 Av Nieuwe maan van de maand Av.
ma 9 augustus 1 Eloel Nieuwe maan van de maand Eloel.
ma 6 september Joods nieuw-jaar 5782 1 Tisjri Nieuwe maan van de maand Tisjri.
Bazuinendag (Jom Teroea): dag der herinnering, Jom HaSjofar,
Rosh Hasjana, Jesjoea’s wederkomst, eerste opstanding, die van de gelovigen, verzameling alle stammen van Israel, Jesjoea koning, Jesjoea geboren.
do 16 september 10 Tisjri Grote Verzoendag (Jom Kippoer): dag der bedekking, Nieuw Verbond met Juda en Israel. Nationale vergeving van zonden, verzoening met Israel, Satan 1000 jaar gebonden.
ma 20 t/m ma 27 september 15 – 21 Tisjri Loofhuttenfeest (Soekot): Feest der inzameling, tentenfeest (huttenfeest), grote oogst, fruit oogst; Messiaanse Rijk, Duizendjarig Rijk, Jesjoea regeert met de gelovigen; in het beloofde land herinnering aan de woestijnreis, aan Gods bescherming.
ma 27 september 21 Tisjri Hosjanna Rabba, 7 dagen achter elkaar water geschept uit de bron van Siloam en uitgegoten op het tempelplein, maar deze dag 7 keer (Joh.7:37) Jesjoea is het Levend water.
di 28 september 22 Tisjri De Achtste Dag (Sjemini Atzeret): slotfeest; Vreugde der Wet (Simcha Tora);
2e opstanding; laatste oordeel; Eeuwigheid. Nieuwe hemel en nieuwe aarde. God alles in allen.
wo 6 oktober 1 Chesjwan Nieuwe maan van de maand Chesjwan.
do 4 november 1 Kislev Nieuwe maan van de maand Kislev.
zo 28 nov t/m ma 6 dec 25 Kislev  t/m 2 Tewet Chanoeka (Inwijding): inwijdingsfeest, lichtfeest, (Joh.10:22);
Jesjoea de Messias verwekt.
 wo 15  december 1 Tewet Nieuwe maan van de maand Tewet.