Header moadim

2016

Algemene Tijd datum Bijbelse datum Feesten
ma 11 januari 1 Sjewat nieuwe maan van de maand Sjewat
wo 10 februari  vr 11 maart

1 Adar I

1 Adar II

nieuwe maan van de maand Adar I

nieuwe maan van de maand Adar II

do 24 maart 14 Adar II

Poerim (Lotenfeest)

Uitroeier van Gods Volk overwonnen.

sab 9 april 1 Nisan nieuwe maan van de maand Nisan, Bijbels Nieuwjaar.
vr 22 april 14 Nisan

Pesach (Pascha) Sterven van het lam in Egypte, voorbijgaan van

de doodsengel. Het sterven van Het Lam, Jesjoea Messias.

sab 23  t/m

vr 29 april

15 – 21 Nisan Ongezuurdebrodenfeest (Chag Matsot). Feest van de Uittocht uit Egypte, uit de zondige wereld. Feest van de opstanding van Jesjoea, van levensheiliging, heilige wandel, ongezuurd zijn.
zo 24 april 16 Nisan Beweeggarvedag.( Jom et-Omer hatnoefah) Nieuwe oogst, oogst van de eerstelingen. Jesjoea stelt Zich voor aan de Vader, en verschijnt aan de leerlingen. Eerste dag omertelling.
ma 9 mei 1 Ijar nieuwe maan van de maand Ijar
di 7 juni 1 Sivan nieuwe maan van de maand Siwan
zo12 juni 6 Sivan

Wekenfeest (Chag haSjawoeot) Feest der Eerstelingen, 50e dag

omertelling, Pinksteren, Overhandiging van de 10 woorden bij de Sinaï. Uitstorting van de Heilige Geest. De eerste oogst (tarwe, gelovigen). Bewegen van de twee broden.

do 7 juli 1 Tammoez nieuwe maan van de maand Tammoez.
vr 5 augustus 1 Av nieuwe maan van de maand Av.
zo 4 september 1 Eloel nieuwe maan van de maand Eloel.
ma 3 oktoberJoods nieuw-jaar 5777 1 Tisjri

nieuwe maan van de maand Tisjri.

Bazuinendag (Jom Teroea): dag der herinnering, Jom HaSjofar,

Rosh Hasjana, Jesjoea’s wederkomst, eerste opstanding(die van de gelovigen, verzameling alle stammen van Israel, Jesjoea koning, Jesjoea geboren.

wo 12 oktober 10 Tisjri

Grote Verzoendag (Jom Kippoer): dag der bedekking, Nieuw

Verbond met Juda en Israel. Nationale vergeving van zonden, verzoening met Israel, Satan 1000 jaar gebonden.

ma 17 oktober  t/m

zo 23 oktober

15 – 21 Tisjri

Loofhuttenfeest (Soekot): Feest der inzameling, tentenfeest

(huttenfeest), grote oogst, fruit oogst; Messiaanse Rijk, Duizendjarig Rijk, Jesjoea regeert met de gelovigen; in het beloofde land herinnering aan de woestijnreis, aan Gods bescherming.

zo 23 oktober 21 Tisjri

Hosjanna Rabba, 7 dagen achter elkaar water geschept uit de

bron van Siloam en uitgegoten op het tempelplein, maar deze dag 7 keer (Joh.7:37) Jesjoea is het Levend water.

ma 24 oktober 22 Tisjri

De Achtste Dag (Sjemini Atzeret): slotfeest; Vreugde der Wet

(Simcha Tora); 2e opstanding; laatste oordeel; Eeuwigheid. Nieuwe hemel en nieuwe aarde. God alles in allen.

wo 2 nov. 1 Chesjwan nieuwe maan van de maand Chesjwan.
do 1 december 1 Kislev nieuwe maan van de maand Kislev.

zo 25 dec. t/m

zo 31 dec.

25 Kislev  t/m

2 Tewet

Chanoeka (Inwijding): inwijdingsfeest, lichtfeest, (Joh.10:22);

Jesjoea de Messias verwekt.

sab 30 dec. 1 Tewet nieuwe maan van de maand Tewet.
Ga naar boven