Header moadim

De afgelopen 25 jaar hebben wij als Stichting Moadim het Loofhuttenfeest mogen organiseren in Nederland. Door de jaren heen heeft het feest zich ontwikkeld tot wat het nu is: een feestelijke week waarin onderwijs, ontspanning en ontmoeting centraal staat. We zijn erg dankbaar voor alles wat we van Hem en elkaar mochten leren en delen.

Afgelopen maart zijn we in Nederland overvallen door het coronavirus. Wij hopen dat u allen gezond en wel bent. De samenleving heeft er de afgelopen maanden totaal anders uitgezien en dit zal naar verwachting voorlopig nog zo blijven.

Als commissie hebben we meerdere malen met elkaar om tafel gezeten om te overleggen over het Loofhuttenfeest van 2020. We hebben met elkaar gesproken en samen gebeden. Na lang wikken en wegen hebben we besloten om het Loofhuttenfeest dit jaar geen doorgang te laten vinden. Wij denken dat wij twee van de speerpunten van het feest, namelijk ontspanning en ontmoeting, niet op de normale en daarmee natuurlijke manier kunnen organiseren en laten plaatsvinden. Wij vinden dat een feest zonder natuurlijke vorm van ontspanning en ontmoeting, geen feest is wat aansluit bij de visie van Moadim. Ook het handhaven van de op dat moment geldende richtlijnen (waarvan ook nog onduidelijk is welke dat tegen die tijd zijn) zal waarschijnlijk een stempel drukken op de feestvreugde van ons allemaal.

Wij ervaren rust bij deze beslissing, ook al roept het ook gevoelens van verdriet en teleurstelling op. Wij begrijpen ook dat er voor velen van jullie een gat zal vallen. Wat is een Loofhuttenfeest als we niet samen kunnen zijn om Zijn feest te vieren? We willen je graag bemoedigen: ook al kunnen we als groep niet samen vieren, Zijn feest gaat altijd door! God is trouw in Zijn woorden, Hij roept ons allen op om op te trekken en Zijn feesten te vieren waar wij ook zijn.

We begrijpen dat het ook voor teleurstelling kan zorgen als u een huisje geboekt heeft bij De Kleine Belties. Onze excuses hiervoor. Wel zullen wij, niet als commissie van Stichting Moadim maar als vrienden, de periode van het Feest doorbrengen op De Kleine Belties. U bent uiteraard van harte uitgenodigd om ook aanwezig te zijn. Er zal niets georganiseerd worden vanuit Stichting Moadim, maar uiteraard bent u vrij om elkaar en ons daar wel te ontmoeten.


Met een hartelijke groet,

de commissie van het Loofhuttenfeest:

Renaldo en Nelleke van de Schuur
Tonko en Ilse Pardoen
Jeroen en Marianne Kwint

De locatie is: Camping De Kleine Belties, Rheezerweg 79, 7771 TD Hardenberg
Tel: 0523 - 26 13 03 / 26 29 37 www.kleinebelties.nl

Ga naar boven