Header moadim

2018

Algemene Tijd datum Bijbelse datum Feesten
wo 17 januari 1 Sjewat Nieuwe maan van de maand Sjewat
vr 16 februari 1 Adar Nieuwe maan van de maand Adar
do 1 maart 14 Adar Poerim (Lotenfeest)
Uitroeier van Gods Volk overwonnen.
sab 17 maart 1 Nisan Nieuwe maan van de maand Nisan, Bijbels Nieuwjaar.
vr 30 maart 14 Nisan Pesach (Pascha) Sterven van het lam in Egypte, voorbijgaan van de doodsengel. Het sterven van Het Lam, Jesjoea Messias.
sab 31 maart t/m 6 april 15 - 21 Nisan Ongezuurdebrodenfeest (Chag Matsot). Feest van de Uittocht uit Egypte, uit de zondige wereld. Feest van de opstanding van Jesjoea, van levensheiliging, heilige wandel, ongezuurd zijn.
zo 1 april 16 Nisan Beweeggarvedag. (Jom et-Omer hatnoefah) Nieuwe oogst, oogst van de eerstelingen. Jesjoea stelt Zich voor aan de Vader, en verschijnt aan de leerlingen. Eerste dag omertelling.
ma 16 april 1 Ijar Nieuwe maan van de maand Ijar
di 15 mei 1 Sivan Nieuwe maan van de maand Siwan
zo 20 mei 6 Sivan Wekenfeest (Chag haSjawoeot) Feest der Eerstelingen, 50e dag omertelling, Pinksteren, Overhandiging van de 10 woorden bij de Sinaï. Uitstorting van de Heilige Geest. De eerste oogst (tarwe, gelovigen). Bewegen van de twee broden.
do 14 juni 1 Tammoez Nieuwe maan van de maand Tammoez.
vr 13 juli 1 Av Nieuwe maan van de maand Av.
zo 12 augustus 1 Eloel Nieuwe maan van de maand Eloel.
ma 10 september Joods nieuw-jaar 5779 1 Tisjri Nieuwe maan van de maand Tisjri.
Bazuinendag (Jom Teroea): dag der herinnering, Jom HaSjofar,
Rosh Hasjana, Jesjoea’s wederkomst, eerste opstanding, die van de gelovigen, verzameling alle stammen van Israel, Jesjoea koning, Jesjoea geboren.
wo 19 september 10 Tisjri Grote Verzoendag (Jom Kippoer): dag der bedekking, Nieuw Verbond met Juda en Israel. Nationale vergeving van zonden, verzoening met Israel, Satan 1000 jaar gebonden.
ma 24 t/m zo 30 september 15 – 21 Tisjri Loofhuttenfeest (Soekot): Feest der inzameling, tentenfeest (huttenfeest), grote oogst, fruit oogst; Messiaanse Rijk, Duizendjarig Rijk, Jesjoea regeert met de gelovigen; in het beloofde land herinnering aan de woestijnreis, aan Gods bescherming.
zo 30 september 21 Tisjri Hosjanna Rabba, 7 dagen achter elkaar water geschept uit de bron van Siloam en uitgegoten op het tempelplein, maar deze dag 7 keer (Joh.7:37) Jesjoea is het Levend water.
ma 1 oktober 22 Tisjri De Achtste Dag (Sjemini Atzeret): slotfeest; Vreugde der Wet (Simcha Tora);
2e opstanding; laatste oordeel; Eeuwigheid. Nieuwe hemel en nieuwe aarde. God alles in allen.
wo 10 oktober 1 Chesjwan Nieuwe maan van de maand Chesjwan.
vr 9 november 1 Kislev Nieuwe maan van de maand Kislev.
ma 3 t/m ma 10 december 25 Kislev  t/m 2 Tewet Chanoeka (Inwijding): inwijdingsfeest, lichtfeest, (Joh.10:22);
Jesjoea de Messias verwekt.
 ma 10 december 1 Tewet Nieuwe maan van de maand Tewet.

 

Ga naar boven